СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ

ЗА НАС

logo
Често фирмите и организациите, нуждаещи се от добра охрана, удрят на камък при избора на охранителна фирма, която да поеме охранителната дейност на техните обекти. Решението на този проблем се крие в използването на услугите на експерт по сигурността, който е в състояние да състави точен план за противодействие на престъпни набези, взлом и вандалски актове.
Експертите в сектор сигурност са най-ефективното решение за изготвянето на стратегически планове за охрана на корпорации, институции и всякакви видове обекти. Тук не става въпрос за обикновени охранителни услуги, включващи физическа охрана, СОТ и видеомониторинг, а за цялостен анализ и оценка на възможните рискове спрямо стопанисваните обекти.
За целта капацитети катоексперти могат да помогнат с планове за охрана, противодействие срещу тероризъм, охрана на обществени мероприятия, проектиране на видеонаблюдение, изготвяне на инструкции за защита и сигурност.
Охранителната дейност е сърцето на всяка фирма или организация. От водещо значение е да се осигури контрол на всяка сграда, независимо дали се отнася за частна фирма или държавна институция. Малко са специалистите в България способни да предложат 100% качество.
Експертното мнение относно охранителната дейност е инвестиция в бъдещето на бизнеса, просперитета и благоденствието му.

ДЕЙНОСТ

Спектърът от предлагани услуги от „КОНСУЛТИНГ РВД“ в областта на сигурността е обширен, но гъвкав и допуска решаване както на отделни проблеми, така и комплексно обезпечаване на сигурността на обекти.
 
– противодействие на тероризма;
– охрана на обекта;
– периодични оценка, анализ и усъвършенстване на състоянието и степента на сигурност на обекта;
– кибер- сигурност и информационна сигурност;
– фирмена сигурност и мониторинг на персонала за лоялност;
– сигурност на информацията и комуникациите;
-мониторинг на състоянието на пожарообезопасеността;
– контрол над провеждани масови мероприятия на територията на обекта

Центарът разполага с достатъчно техническо оборудване за антитерористична протекция, охрана и мониторинг на обекти от всякакъв вид.

logo

Свържете се с нас