Консултинг РВД

ЗА НАС

Често фирмите и организациите, нуждаещи се от добра охрана, удрят на камък при избора на охранителна фирма, която да поеме охранителната дейност на техните обекти. Решението на този проблем се крие в използването на услугите на експерт по сигурността, който е в състояние да състави точен план за противодействие на престъпни набези, взлом и вандалски актове.
Експертите в сектор сигурност са най-ефективното решение за изготвянето на стратегически планове за охрана на корпорации, институции и всякакви видове обекти. Тук не става въпрос за обикновени охранителни услуги, включващи физическа охрана, СОТ и видеомониторинг, а за цялостен анализ и оценка на възможните рискове спрямо стопанисваните обекти.
За целта капацитети катоексперти могат да помогнат с планове за охрана, противодействие срещу тероризъм, охрана на обществени мероприятия, проектиране на видеонаблюдение, изготвяне на инструкции за защита и сигурност.
Охранителната дейност е сърцето на всяка фирма или организация. От водещо значение е да се осигури контрол на всяка сграда, независимо дали се отнася за частна фирма или държавна институция. Малко са специалистите в България способни да предложат 100% качество.
Експертното мнение относно охранителната дейност е инвестиция в бъдещето на бизнеса, просперитета и благоденствието му.
 
КОНСУЛТИНГ РВД  организира, провежда и осъществява регионални, национални и международни събития и прояви като, но не само обучения, срещи, конференции, семинари, кръгли маси, лекционни курсове, дискусии, конгреси и други, включително и мултимедийни изяви свързани с всички аспекти на видовете сигурност.
Извършваме обучение на граждани, ръководни и служебни лица в организации и търговски дружества, административни,служители и ръководен персонал на частни охранителни дружества, обществени и други организации, по въпроси на противодействие на тероризма.
За целта:
– изготвя, утвърждава и разпространява обучаваща, организационна, методическа и друга документация, свързана с противодействие на тероризма;
– извършва изследвания и обмен на научна и образователна информация в областта на противодействие на тероризма;
– осъществяване на пряко партньорство с общински и държавни органи, стопански субекти, медии, национални и международни организации, фондации, сдружения и други и обмен на добри практики с партниращи организации

КОНСУЛТИНГ РВД

Свържете се с нас

+359/888 934 588

error: Content is protected !!