КОНСУЛТИНГ РВД

Често фирмите и организациите, нуждаещи се от добра охрана, удрят на камък при избора на охранителна фирма, която да поеме охранителната дейност на техните обекти. Решението на този проблем се крие в използването на услугите на експерт по сигурността, който е в състояние да състави точен план за противодействие на престъпни набези, взлом и вандалски актове.
Експертите в сектор сигурност са най-ефективното решение за изготвянето на стратегически планове за охрана на корпорации, институции и всякакви видове обекти. Тук не става въпрос за обикновени охранителни услуги, включващи физическа охрана, СОТ и видеомониторинг, а за цялостен анализ и оценка на възможните рискове спрямо стопанисваните обекти.
За целта капацитети катоексперти могат да помогнат с планове за охрана, противодействие срещу тероризъм, охрана на обществени мероприятия, проектиране на видеонаблюдение, изготвяне на инструкции за защита и сигурност.
Охранителната дейност е сърцето на всяка фирма или организация. От водещо значение е да се осигури контрол на всяка сграда, независимо дали се отнася за частна фирма или държавна институция. Малко са специалистите в България способни да предложат 100% качество.
Експертното мнение относно охранителната дейност е инвестиция в бъдещето на бизнеса, просперитета и благоденствието му.
error: Content is protected !!